szl

Laci bácsi

Tartalomjegyzék

Emlékképek Laci bácsiról

Laci_bacsi

A Dunaújvárosi Főiskola történetének vezéralakja Dr. Molnár László, akit diákjai oszinte szeretetük kifejezéséül egyszeruen csak Laci bácsinak szólítottak. E név fogalommá vált a foiskolán és csak ot, csakis egyedül ot jelenthette.
Laci bácsi a dunaújvárosi felsooktatás bölcsojénél érkezett a városba a Miskolci Egyetemrol 1964-ben. Egyetemi oktatói évei alatt a muszaki mechanika oktatása mellett ellátta a rektori titkári teendoket Magával hozta városunkba az oktatási és vezetoi tapasztalatai mellett a diákhagyományokat. Selmec - Sopron - Miskolc-i öröklodo diákszellemiség, tanár-diák viszony újabb láncszemeként általa követelte a sorban helyét Dunaújváros. A mechanikai tudományok muveloje, a Mechanika-Fémszerkezeti Tanszék vezetoje, aki oktatási tevékenysége során az ismeretek igényes átadását tartotta szem elott. Vizsgáztatási elve, hogy a diák készült, ezért a tudást ellenorizte és nem a "nemtudást" kereste. Minden rezdülésében a diákság érdekeinek ügyvivoje, a diákság barátja.
A foiskola alapító igazgatója. 1969-ben alakult meg a jogelod intézmény a Nehézipari Muszaki Egyetem Kohó-és Fémipari Foiskolai Kar a késobbi Miskolci Egyetem Dunaújvárosi Foiskolai Kar, melynek igazgatója nyugdíjba vonulásáig, 1985-ig.
Nyugdíjas évei alatt is a foiskoláért és a diákságért tevékenykedett. Ebben a tevékenységében utolérhetetlen a diákhagyományok átadásában való szerepe. Sokkal szegényebb lett volna a foiskolai élet, ha nem hallgathatják elsoseink azokat a fakultatív eloadásokat, melyeket a muszaki felsooktatás történetérol, a selmeci diákhagyományokról tartott.
Számos kitüntetés birtokosa, de számára legfontosabb volt diákjai kitünteto figyelme és szeretete. Nélküle nem volt elképzelheto diákrendezvény. Ha a sors úgy hozta, hogy a hivatali kötelesség távolra szólította, akkor egy kedves távirat reprezentálta jelenlétét.
A közelmúltban saját kupa-gyujteményébol (mely egyedülállóan teljes a foiskolai kupákból) mindnyájunk számára szemet gyönyörködteto kupatablók készültek.
Laci bácsi készült a foiskola önállóságának elnyerésére, emlékiratainak rendezésére és kiadására, melyet 1999. év tavaszán bekövetkezett halála akadályozott meg. A dunaújvárosi diákság nagy barátját, szeretett tanárát vesztette el.
Orizzük tovább öreg barátunk emlékét, hogy a felnövekvo korosztályra is hasson szellemisége.