1996-ban a bányász szakma egy igen jeles képviselője érkezett hozzán Miskolcról, a saját "lábán" - a Selmeci diákhagyományok őrzői magukat nem kímélve tolták a szállítóalkalmatosságot, aki meg is lett keresztelve a szellemiség jegyébe: ő lett Leopold...

Köszönőlevél:

Mi a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Főiskola mérnök hallgatói egy bányász csillét tolunk Miskolcról Dunaújvárosba, hogy teljesítményünkkel megmutassuk a műszaki felsőoktatás hagyományos bázisainak erejét, felhívjuk a figyelmet a bányászat, kohászat kiaknázatlan belső tartalékaira.

Célunk, hogy a közvélemény politikai indulatoktól mentesen tekintsen a magyar nehéziparra, ismerje el értékteremtő képességét.

Szeretnénk kinyilvánítani elkötelezettségünket a műszaki pálya iránt.

Bízunk benne, hogy a későbbiekben a mérnöki tudásunk alkalmazásával Egyetemünk és Főiskolánk létjogosultságát is bizonyíthatjuk.

Ezúton tisztelettel megköszönjük, hogy segítő munkával hozzájárult a csille posztamensének fölállításához.

DVR., SzL.

Dunaújváros, 1996. augusztus 26.

Image

Image

Image

Image


Leopold újra a régi fényében csillog...

Sok hűhót követően sikerült a kissé másnapos Leopoldot 6 év elteltével újrafesteni.

Image

Image

Image

Image

Image

Image