Ezen újfajta balekoktatási rendszerre azért van szükség, mert a pogányság nagy létszáma már megakadályozza a hagyományos balekoktatásokon a pogányság megfelelő szintű felkészítését, oktatását. Ezért Sopronból vett minta alapján különböző kocsmákban, éttermekben jelöltek ki törzshelyeket maguknak a tanszékek. Ezeken a helyszíneken néhány Firma várta a megfelelően elhelyezett füzetekben feliratkozott pogányokat az adott tanszék plakátján meghirdetett időpontokban. Így a Leopárd Tanszék egyike lett azon tanszékeknek, mely a ME-DFK elsőéveseit próbálta a Selmeci hagyományok szellemiségére nevelni.
Tanszékünk kötetlen hangvételű, elsősorban nem lexikális tudás átadására törekedtünk, inkább a bursch élet légkörét és a Selmechez kötődő érzésvilágot próbáltuk a pogányság szívébe plántálni, sok nótázással és anekdotázással egybekötve a tanszéki balekoktatásokat.

A tanszék anyaga hagyományaink történetéről